Svimmelhet

Hos disse pasientene gjøres otonevrologisk undersøkelse. Det gjøres høreprøver,balansetesting og undersøkelse av likevektsapparatet i indre øre ved hjelp av VNG og kalorisk test.


Dette behandles i mange tilfeller med spesielle dreininger av kropp og hode, såkalt reponeringsmanøver. I tillegg får de muntlig og skriftlig instruksjon i øvelser de kan utføre selv for å redusere svimmelheten. Mange trenger å styrke muskulatur, koordinasjon og balanse og henvises til fysioterapi med henblikk på dette.