Oslo ØNH er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-halsområdet.

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF, og inngår i helseforetakets planer for
spesialisthelsetjenesten i regionen. For deg som pasient medfører det at du betaler vanlige egeneandeler.

Pasientene mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.CORONAVIRUS/ CoViD 19

OM DU SOM PASIENT ELLER DE SOM ER FORESATTE/SOM FØLGER DEG TIL TIME HAR FEBER MED LUFTVEISSYMPTOMER OG MISTENKER AT DET KAN VÆRE SMITTE MED CORONAVIRUS, SKAL DU/DERE IKKE OPPSØKE VÅR KLINIKK, MEN KONTAKTE FASTLEGE/LEGEVAKT VIA TELEFON HJEMMEFRA.


VI HOLDER ÅPENT SOM NORMALT, MEN HAR DU VÆRT I OMRÅDER MED STOR RISIKO FOR SMITTE ELLER KAN HA VÆRT I NÆRKONTAKT MED SMITTEDE SKAL DU IKKE MØTE OPP TIL UNDERSØKELSE HOS OSS.  


AVBESTILLING AV TIME KAN GJØRES PÅ MAIL: post@oslo-onh.noAllergi

Injeksjoner

Hørsel

Nese- og bihuleproblemer

Svimmelhet

Snorking og søvnapné

Øresus

Operasjoner

Stemmeproblemer