Øresus

Undersøkelsen består av legeundersøkelse, tympanometri og audiometri. I tillegg kan henvisning til CT/MR av indre øre være aktuelt. Lege og audiograf orienterer om tilstanden og bruk av hjelpemidler som tinnituspute og - maskere, og bistår ved eventuell søknad/tildeling av dette.


Pasienten informeres om tinnitus og hvilke hjelpemidler som finnes. Hvis pasienten er motivert kan det utprøves tinnitusmasker eller høreapparat. I mange tilfeller vil en tinnituspute med generator være et godt hjelpemiddel ved innsovningsproblemer. Behandlingsprinsippene bygger på TRT (tinnitus retraining therapy).