Infeksjoner

Det vil ofte være aktuelt med blodprøver og bakteriologiske prøver, samt supplerende radiologiske undersøkelser som for eksempel CT bihuler.

De barna som har hyppige ØLI og/eller sliter med dårlig søvnkvalitet pga trange forhold i øvre luftveier, eventuelt snorking/pustestopp, kan tilbys operasjon. Adenotomi (fjerning av polypp/falsk mandel).