Legene

Oscar D. Løvdal

Spesialist øre nese-hals sykdommer / hode-halskirurgi

Geir Thorvald Follestad

ØNH-spesialist/hode-halskirurgi/Rhinoplastikkirurg

Fridtjof Walseth

Spesialist øre nese-hals sykdommer / hode-halskirurgi

Ansatte


Marianne Mortvedt, er utdannet helsesekretær. Hun har mangeårig erfaring fra arbeid ved ØNH-klinikker. Hun har fått opplæring i å assistere ved kirurgiske prosedyrer. Hun har gjennomført kurs i hyposensibilisering. Utfører allergitester, allergivaksinasjoner, utfører spirometri samt bidra med hørselstester.


Solveig Øyen Rogstad, er utdannet helsesekretær og har lang erfaring fra arbeid i ØNH klinikker. Hun har gjenomført kurs i hyposensibilisering/allergivaksinasjon og har lang erfaring med allergivaksinering, spirometri og prikktesting. Hun har erfaring med assistering ved kirurgiske prosedyrer. Hun utfører også audiometri. Hun har ansvar for interne prosedyrer/internkontroll.


Elisabeth Huste, er utdannet helsesekretær. Hun har fått opplæring i legesekretæroppgaver samt spirometri, allergitesting og assistanse ved kirurgiske prosedyrer. Hun har ansvar for administrative oppgaver.Hun har gjenomgått kurs i hyposensibilisering/allergivaksinasjon.


Mette Wilhelmsen, er utdannet helsesekretær. Hun har erfaring fra annen ØNH klinikk tidligere. Likeledes lang erfaring fra Gynekologisk klinikk. Hun har fått opplæring i legesekretæroppgaver knyttet til ØNH som audiometri, spirometri, allergitesting og vaksinering samt assistanse ved kirurgiske prosedyrer. Hun har gjenomgått kurs i hyposensibilisering/allergivaksinasjon.


Keitt Riseng er utdannet helsesekretær og har erfaring fra allmennpraksis. Hun har fått opplæring i legesekretæroppgaver samt spirometri, allergitesting. Hun har gjennomgått kurs i hyposensibilisering/allergivaksinasjon.


Hanne Håland er utdannet audiograf med godkjenning fra 2016. Hennes spesialkompetanse er hørselsomsorg. Hun utreder hørselstap. Tilpasser høreapparat og maskere samt gir veiledning og søker om hjelpemidler.


Celsea Spicer ( i permisjon) er utdannet audiograf med godkjenning fra 2012. Hennes spesialkompetanse er hørselsomsorg. Hun utreder hørselstap. Tilpasser høreapparat og maskere samt gir veiledning og søker om hjelpemidler. 


Mari-Kristine Haugum (vikar) er utdannet audiograf med godkjenning fra 2019. Hennes spesialkompetanse er hørselsomsorg. Hun utreder hørselstap. Tilpasser høreapparat og maskere samt gir veiledning og søker om hjelpemidler.