Om oss

Oslo ØNH er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-halsområdet.

 

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF, og inngår i helseforetakets planer for spesialisthelsetjenesten i regionen.

 

Det innebærer at klinikken er pålagt å drive i henhold til regler som følge av rammeavtale for avtalespesialister, inngått mellom legeforeningen og de regionale helseforetak. I tillegg følges de retningslinjer som er lagt i Lov om Spesialisthelsetjenesten, Helsepersonelloven, Lov om Pasientrettigheter i Norge.

 

Pasientene mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.