Snorking og sovnapne

Pasientene undersøkes med henblikk på anatomiske forhold som gjør det trangt i nese, munnhule eller svelg og som kan bidra til snorkingen. I tillegg vurderes kroppsbygning og vekt, som har stor betydning for denne pasientgruppen.


Søvnregistrering utføres med avansert utstyr på lik linje med utsyr som brukes på mange sykehus Nox Medical T3.


Avhengig av resultatet av denne, kan det bli aktuelt med CPAP, bittskinne eller snorkeoperasjon. Overvektige pasienter kan henvises til kostholdsveileder.