Hørsel

Hos barn under 4 år vil dette dreie seg om uformelle prøver (klinisk vurdering av hørselen) og måling av otoakustiske emisjoner (registrering av lydutsending fra ørene).


Hos større barn og voksne gjøres audiometri der terskelnivået for oppfattelsen av rene toner og eventuelt ordoppfattelsen undersøkes.


Barn med nedsatt hørsel pga av væskeansamling i mellomørene, eller har hyppige mellomørebetennelser, tilbys operasjon med innleggelse av ventilasjonsrør (dren).
Pasienter som får påvist nedsatt hørsel i en slik grad at det er aktuelt med høreapparat får tilpasset disse og gis veiledning om bruken av audiograf ved klinikken. Pasienten innkalles etter avtale eller bestiller time selv.