Oslo ØNH er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-halsområdet.

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF, og inngår i helseforetakets planer for
spesialisthelsetjenesten i regionen. For deg som pasient medfører det at du betaler vanlige egeneandeler.

Pasientene mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.

 

 

Åpningstider i sommer

Kontoret holder stengt fra og med fredag 16 juli til og med 25 juli. 

 

Mandag 26 juli og mandag 2 august er telefonen ikke bemannet. 

 

 

 

 

For å hindre spredning av Koronaviruset ber vi alle pasienter observere følgende tiltak:

Alle pasienter skal bruke munnbind og  hånd-desinfeksjon på venterom. Håndvask foretas på toalettet før inngang til selve klinikken.


Våre ansatte bruker munnbind og nødvendig verneutstyr.


Pasienter som har symptomer på luftveissykdom skal ikke møte til planlagt time, men informere klinikken per telefon. Kontakt heller legevakt/ fastlege via telefon hjemmefra.


Pasienter som har vært på reise utenfor Norden de siste to ukene, eller som har hatt kontakt med smitte eller mistenkt smittede personer de siste to ukene, skal ikke møte til time (skal være i karantene)


Barn skal kun følges av én voksen


Voksne pasienter skal møte alene (om ikke behov for nødvendig assistanse)

 

 

 

AVBESTILLING AV TIME KAN GJØRES PÅ MAIL: post@oslo-onh.no

 

 

Allergi

Injeksjoner

Hørsel

Nese- og bihuleproblemer

Svimmelhet

Snorking og søvnapné

Øresus

Operasjoner

Stemmeproblemer