Oslo ØNH er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-halsområdet.

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF, og inngår i helseforetakets planer for
spesialisthelsetjenesten i regionen. For deg som pasient medfører det at du betaler vanlige egeneandeler.

Pasientene mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.

 

 

For å hindre spredning av Koronaviruset ber vi alle pasienter observere følgende tiltak:

Vi følger lokale og nasjonale retningslinjer i forbindelse med smittevern. Håndvask foretas på toalettet før inngang til selve klinikken.


Våre ansatte bruker munnbind og nødvendig verneutstyr ved behov.

 

 

 

 

AVBESTILLING AV TIME KAN GJØRES PÅ MAIL: post@oslo-onh.no

 

 

Allergi

Injeksjoner

Hørsel

Nese- og bihuleproblemer

Svimmelhet

Snorking og søvnapné

Øresus

Operasjoner

Stemmeproblemer