Oslo ØNH er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-halsområdet.

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF, og inngår i helseforetakets planer for
spesialisthelsetjenesten i regionen. For deg som pasient medfører det at du betaler vanlige egeneandeler.

Pasientene mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.

 

 

 

 

 

Vi holder stengt fra 23. desember til 3. januar.

 

 

For å hindre spredning av Koronaviruset ber vi alle pasienter observere følgende tiltak:

Vi følger lokale og nasjonale retningslinjer i forbindelse med smittevern. Håndvask foretas på toalettet før inngang til selve klinikken.


Våre ansatte bruker munnbind og nødvendig verneutstyr ved behov.

 

 

 

 

AVBESTILLING AV TIME KAN GJØRES PÅ MAIL: post@oslo-onh.no

 

 

Allergi

Injeksjoner

Hørsel

Nese- og bihuleproblemer

Svimmelhet

Snorking og søvnapné

Øresus

Operasjoner

Stemmeproblemer