Velkommen til Oslo Øre Nese Hals AS
Oslo ØNH er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-halsområdet.

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF, og inngår i helseforetakets planer for spesialisthelsetjenesten i regionen.
For deg som pasient medfører det at du betaler vanlige egeneandeler.

Pasientene mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.

Vi tilstreber kort ventetid. Time samme dag når dette er påkrevet.

Våre tjenester:


  • Allergi
  • Hørsel
  • Svimmelhet
  • Øresus
  • Infeksjoner
  • Nese- og bihuleproblemer
  • Snorking og søvnapn.
  • Stemmeproblemer
  • Operasjoner
  • Søvnregistrering -snorking-søvnapne

Les mer