Velkommen til Oslo Øre Nese Hals AS
Oslo ØNH er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-halsområdet.

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF, og inngår i helseforetakets planer for spesialisthelsetjenesten i regionen.
For deg som pasient medfører det at du betaler vanlige egeneandeler.

Pasientene mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.


Våre tjenester:


  • Allergi
  • Hørsel
  • Svimmelhet
  • Øresus
  • Infeksjoner
  • Nese- og bihuleproblemer
  • Snorking og søvnapn.
  • Stemmeproblemer
  • Operasjoner
  • Søvnregistrering -snorking-søvnapne

Les mer